Her har vi samlet noen nyttige lenker:

Hjelpetelefoner og steder å henvende seg:

Kirkens SOS: 815 33 300 - www.kirkens-sos.no (døgnåpen krisetelefon og chattetjeneste)

Mental helse: 116 123 - www.mentalhelse.no (døgnåpen krisetelefon)

SMISO - Senter mot incest og seksulle overgrep: 73890880 - smiso-st@smiso-st.no

Døgnåpen telefon for overgrepsutsatte: 800 57 000

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: www.kirkeligressurssenter.no

Trondheim Krisesenter: 73 52 34 20 - krisesenteret.trondheim@trondheim.kommune.no

Amathea - et tilbud til deg som er gravid og usikker: 815 32 005 - trondelag@amathea.no

Veilednings- og samtaletilbud

www.sit/helse (psykolog, helsesøster, mestringskurs)

www.ntnu.no/studentservice (veiledning, tilrettelegging, kurs)

Studentliv og studentvelferd:

Den norske kirke:

Studentprester i Norge:

Studentprester i utlandet:

Kristelige studentorganisasjoner:

Albert Magnus (katolsk studentlag)

Cafè UV (KFUK-KFUM)

Menigheter i Trondheim:

Øvrige kristelige organisasjoner:

www.apenkirkegruppe.org (et kristent fellesskap for lesbiske og homofile)