Semesterstart / Start of Semester

Studentprestene og studentmenigheten tilbyr flere angementer i forbindelse med semesterstart på høsten. Velkommen til å bli kjent med oss!

At the start of semester we the University Chaplains and the Student Congregation offer sevaral events. We welcome you!

 

Immatrikulering

Studentprestene i Trondheim er alltid å finne på stand på immatrikuleringa på NTNU. 

Åpen studentdomkirke / Open Cathedral

Ved starten av høstsemesteret åpner vi opp Nidarosdomen for nye studenter. 

Akademisk åpningsgudstjeneste / Academic Opening Service

Vi inviterer også til stor åpningsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag 30. august kl. 11.00.