Immatrikulering

I år vil du møte oss som en del av den digitale immatrikuleringen. Dersom du er ny student, vil du kunne møte på oss på informasjonsmøte på instituttet ditt der dette avholdes fysisk. Følg ellers med i sosiale medier og her på nettsiden vår! 

Åpen studentdomkirke / Open Cathedral

Ved starten av høstsemesteret åpner vi opp Nidarosdomen for nye studenter. Mer informasjon om dette kommer! 

Akademisk åpningsgudstjeneste / Academic Opening Service

Vi inviterer tradisjonen tro til stor åpningsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag 30. august kl. 11.00.

Rektorene fra NTNU og DMMH er invitert til å delta, sammen med styreleder for SiT og leder ved Samfundet. Ulike studentorganisasjoner deltar også, og ikke minst TKS (Trondhjems kvinnelige studentsangforening). 

Studentprestene leder i år gudstjenesten sammen med Olav Fykse Tveit, ledende biskop i Den norske kirke, og domprost Ragnhild Jepsen fra Nidaros domkirke. 

Etter gudstjenesten blir det grilling på Vestfrontplassen. (OBS max 200 deltakere grunnet smittevern)