Semesterstart / Start of Semester

Studentprestene og studentmenigheten tilbyr flere angementer i forbindelse med semesterstart på høsten. Velkommen til å bli kjent med oss!

At the start of semester we the University Chaplains and the Student Congregation offer sevaral events. We welcome you!

 

Immatrikulering

Studentprestene i Trondheim er alltid å finne på stand på Immatrikuleringa på NTNU. Dato for høstsemesteret kommer.

Åpen studentdomkirke / Open Cathedral

Ved starten av høstsemesteret åpner vi opp Nidarosdomen for nye studenter. Datoer for høstsemesteret kommer.

Akademisk åpningsgudstjeneste / Academic Opening Service

Vi inviterer også til stor åpningsgudstjeneste i Nidarosdomen. Dato og nærmere omtale kommer.