Semesterstart / Start of Semester

Studentprestene og studentmenigheten tilbyr flere angementer i forbindelse med semesterstart på høsten. Velkommen til å bli kjent med oss!

At the start of semester we the University Chaplains and the Student Congregation offer sevaral events. We welcome you!

 

Immatrikulering

Studentprestene i Trondheim er alltid å finne på stand på Immatrikuleringa på NTNU. Datoen i år er 15.08. Kom gjerne bortom og si hei!

Åpen studentdomkirke / Open Cathedral

Søndag 19.08 kl. 20.00 (norsk) og mandag 20.08 kl. 18.00 (engelsk) inviterer vi nye (og gamle) studenter til å bli kjent med Nidarosdomen. Vi åpner opp steder som ikke er tilgjengelig på vanlige turistomvisninger: skjulte kapeller, høye gesimser og domkirkas krypt. Det blir også musikk fra det berømte Steinmeyerorgelet og mulighet for stillhet og lystenning. Vi gleder oss til nok en gang å vise fram denne flotte katedralen til hundrevis av nye studenter! 

Monday the 20th of August at 6 pm we invite new students to explore the Nidaros Cathedral. You will be given access to places normally not open for tourists: hidden chapels, high balconies and the crypt. The famous Steinmeyer organ will be demonstrated, and there will also be time for silence and candle lighting. We look foreward to show this beautiful cathedral to houndreds of new students! 

Brettspillkveld / Board Game Evening

Onsdag 22.08 kl. 19.00 møtes vi til semesterets første onsdagsarrangement i Singsakerbakken 13. Vi starter med brettspillkveld - trivelig og sosialt og med mulighet for å treffe nye venner! Onsdager ut over høsten byr vi i tillegg på filmkvelder og Friends&Food. Du kan lese mer om dette i semesterprogrammet.

Wednesday 22th of August at 7 pm we welcome you to our first event in Singsakerbakken 13. We start out with av board game evening - a great possibility to make new friends! During the autumn we provide film nights and Friends&Food

Akademisk åpningsgudstjeneste / Academic Opening Service

Søndag 26.08 kl. 11.00 inviterer vi til Akademisk åpningsgudstjeneste i Nidarosdomen. Dette er semesterets første gudstjeneste i studentmenigheten. Hit kommer rektorene for studiestedene, Studentersamfundets leder og representanter for de kristne studentorganisasjonene. Det blir sang ved Trondhjems kvindelige studentersangforening, studentprestene, preses for Den norske kirke og domprosten er liturger. Vi håper å fylle Nidarosdomen med nye og gamle studenter denne dagen! Etter gudstjenesten blir det grilling på Vestfrontplassen.

Sunday the 26th of August at 11 am we welcome you to Academic Opening Service in the Nidaros Cathedral. This it the Student Congregation`s first service in the autumn term. To this service we invite the rektors of the University and the University Collages, the leader of "Studentersamfundet" and representatives of the christian student organizations. Trondhjems kvindelige studentersangforening will contribute musically to the service and the service will be led by the University Chaplains, the Preciding Bishop of the Church of Norway and the Dean of the Cathedral. We hope to fill the Cathedral with new and old students this day! After the service all are invited to barbecuing outside the Cathedral.

Kveldsmesse

Søndag 02.09 kl. 18.00 holder vi semesterets første kveldsmesse i Nidarosdomen. Nidarosdomen er studentenes kirke i byen og studentmenighetens faste gudstjenestested. Etter gudstjenesten byr vi på byens beste kirkekaffe, så her er det mulighet for å treffe nye venner! Oversikt over høstens kveldsmesser finner du i semesterprogrammet.