Her legge vi inn omtaler av arrangementer vi ønsker å presentere litt ekstra:

Norge som luthersk habitat - table talk om reformasjonen og samfunnsutviklingen

31.10 er det nøyaktig 500 år siden Martin Luther hengte opp sine berømte teser på kirkedøra i Wittenberg. I Trondheim feires reformasjonsjubileumsdagen på ulike vis, bl. med en stor jubileumsgudstjeneste i Nidarosdomen. Studentprestene inviterer til Table talk, special edition:

 

Luther var kanskje en individualist, men likevel har reformasjonens ideer og idealer preget utviklingen av samfunn, ikke minst i Norge. Men hva er sammenhengen mellom luthersk tankegods og vår velferdsstat? Og er velferden for alle? Og kan det være verdier som er truet, nå som luthersk kirke og profan stat skiller lag? Innledninger ved biskop Atle Sommerfelt, sosiolog og NTNU-professor Aksel Tjora og bymisjonsprest Siv Limstrand. Deretter blir det samtale over bordet i luthersk ånd, samt kanskje en mulighet til å smake lokal og nylaget luther-drikk…

 

31.10 kl. 16.00-18.00 på Habitat i Olav Trygvassonsgate

Førjulsgudstjeneste

I samarbeid med KRIK inviterer studentprestene til førjulsgudstjeneste. Denne kvelden forventer vi full kirke - og det sier ikke så lite når det er Nidarosdomen det er snakk om!

29.11 kl. 20.00 i Nidarosdomen