Sorggruppe

Tilbudet gjelder for deg som har mistet en du er glad i. Vi vet at det blant studentene i Trondheim finnes mange som har mistet noen som sto dem nær og som derfor opplever sorg. Det kan være et familiemedlem eller en god venn som er død.

Sorg er ikke en sykdom, men en naturlig reaksjon på tapet. Mennesker i sorg reagerer ulikt. Både sinne, skyld, tomhet og smerte er følelser man kan oppleve, og som det er viktig å gi rom for. Store svingninger i humøret er også noe mange kjenner igjen.

Noen ganger kan det være godt å snakke om sorgen sammen med noen som har opplevd det samme. Kunne dette være noe for deg? Vi planlegger oppstart 28.februar og det blir i alt 8 samlinger.

 

For mer informasjon ta kontakt med på mail til camilla.winsnes@ntnu.no eller på telefon 90199048