Om studentprestene

Studentprestene i Trondheim er ansatt av Den norske kirke for å være en del av velferdstilbudet for alle studentene i Trondheim. Vi tilbyr samtaler individuelt og i gruppe for studenter, uavhengig av tro og livssyn. 

Studentprestene er en del av kriseberedskapen ved studiestedene. Vi bistår f.eks. når det arrangeres minnestunder i forbindelse med dødsfall blant studenter og ansatte.

Studentprester finnes på alle universiteter og de fleste høyskolene i landet. Sjømannskirken har i tillegg studentprester som ivaretar norske studenter i utlandet.

Samtaler

Studentprestene tilbyr samtaler til alle som ønsker noen å snakke med. Vi pleier å si at vi er der når livet blir for stort eller for lite. Du bestemmer hva samtalen skal handle om. Vi har taushetsplikt og tid.

Stikk innom oss, ring eller send en e-post dersom du ønsker å gjøre en avtale. Kontaktinformasjon finner du her

Studentprestkontoret ligger på Dragvoll, men det går også an å avtale andre treffesteder.

 

Sorggrupper

I samarbeid med Sit tilbyr vi også Samtalegruppe om sorg og livsmestring for studenter som har opplevd dødsall i familie eller vennekrets. Sorg tar tid og kan være en ensom erfaring. Det kan derfor være godt å treffe andre i en lignende situasjon for å dele erfaringer. Gruppene møtes åtte ganger i løpet av et semester og har 6-8 deltakere.

Ta kontakt dersom  du vil vite mer, eller meld deg på her

 

Kirkelige handlinger

Sammen med studentmenigheten tilbyr vi gudstjenester for studenter som søker et kristent fellesskap. Det kan du lese mer om her

Vi tilbyr også andre kirkelige handlinger for studenter, som dåp og vielse. -Og fra og med 01.02.17 kan vi endelig vie ALLE som ønsker det!

 

 

Rom for tro og tanke

Ved siden av studentprestkontoret på Dragvoll, finner du "Rom for tro og tanke". Rommet kan brukes av alle som i løpet av studiedagen ønsker tid til bønn, meditasjon og stillhet. Det går også an å booke rommet for kortere samlinger.

Ta kontakt dersom din gruppe ønsker å booke. Kontaktinformasjon finner du her

Stille stund og Åpen lunsj

Hver torsdag kl. 12 samles vi til Stille stund på "Rom for tro og tanke" på Dragvoll. Stille stund er en kort liturgisk samling med lesning, bønn og lystenning.

Etterpå er det Åpen lunsj på studentprestkontoret. Velkommen innom hvis du  har lyst til å spise nista di sammen med noen!