Om studentmenigheten

Sammen med studentprestene tilbyr studentmenigheten gudstjenester i Nidarosdomen og sosiale samlinger av ulik art.

Studentmenigheten er en menighet innafor Den norske kirke, men er åpne for alle som ønsker å være med. Vi ønsker å ha det høyt under taket og være et sted for undring og fellesskap.

Studentmenigheten er støttet av Sits sponsorprogram. 

Gudstjenester

Nidarosdomen er studentenes kirke i byen! Her møtes studentmenigheten til kveldsmesse annenhver søndag gjennom semesteret. De fleste gudstjenestene følger en enkel kveldsmesseliturgi, men av og til kan vi også holde temagudstjenester av ulike slag. Etter gudstjenesten drikker vi kirkekaffe sammen i Kirkestuene i Waisenhuset, så her er det mulig å treffe nye og gamle venner!

En torsdag i måneden holder vi messe i Vår Frue kirke. Dette er et samarbeid med Kirkens bymisjon i Trondheim. Før gudstjenesten koker vi suppe og serverer til dem som trenger et måltid mat. 

Hver torsdag er du velkommen til Stille stund, en kort liturgisk samling, i Stille rom på Dragvoll. Etterpå er det Åpen lunsj på studentprestkontoret for alle som har lyst til å spise nista si sammen med noen.

Semesterprogram med oversikt over alle gudstjenester finner du her

Friends & Food

Friends & Food er et møtested for norske og internasjonale studenter. Vi spiser middag sammen tilberedt av studenter fra ulike deler av verden. Friends & Food arrangeres i samarbeid med Tronheimsforbundet og finner sted i deres lokaler i Singsakerbakken 13 (like bak idrettsbygget på Gløshaugen), en onsdag i måneden.

Semesterprogram med oversikt over semesterets Friends & Food  finner du her 

For å vite hvor mange vi skal lage mat til, praktiserer vi påmelding. Ønsker du å melde deg på til neste middag, sender du en e-post til ff-booking@studentprest.ntnu.no

Film- og brettspillkvelder

I samarbeid med Trondheimsforbundet arrangerer vi også film- og brettspillkvelder i Singsakerbakken 13. Filmene er ofte relatert til Studentmenighetens semestertema og etterfølges gjerne av samtale. Brettspillkvelder er brettspillkvelder, rett og slett... Trivelig og sosialt!

Semesterprogram med oversikt over semesterets film- og brettspillkvelder, finner du her

Semestertema og Table Talk

I studentmenigheten har hvert semester sitt tema. Temaet er med på å prege gudstjenester og andre samlinger. Ved inngangen til hvert semester møtes vi til Table Talk. Her samtaler vi om temaet og resultatet blir en idèbank for oss når vi skal jobbe med gudstjenester og andre samlinger gjennom semesteret.

Tid og sted for høstens Table Talke finner du i semesterprogrammet.

Presentasjon av semesterets tema finner du her

Dialogkveld

Av og til arrangerer vi dialogkveld sammen med studenter fra Muslim Student Assotiation in Trondheim, Albert Magnus (det katolske studentlaget) og studentene i den anglikanske menigheten. Vi samtaler om et tema av felles interesse og spiser et enkelt måltid sammen. Følg meg i semesterporgrammet for å se når neste dialogkveld dukker opp!

 

 

Studentmenighetens råd

Studentmenighetens råd samarbeider med studentprestene om gudstjenestearbeid og programutvikling. Rådet supleres hver høst og man blir med for et år av gangen. Har du lyst til å være med, så ta kontakt!

Kontaktinformasjon til medlemmene av rådet finner du her

Frivillige medarbeidere

Du kan også være frivillig medarbeider i Studentmenigheten; være medhjelper i gudstjenestene, lage mat på Friends & Food eller koke suppe i Vår Frue kirke. Oppgavene er mange og varierte! Ta kontakt hvis du har lyst til å være med!

Kontaktinformasjon finner du her